Cartells informatius

Creació de cartells publicitaris sobre actes d’una batucada en diferents llocs i horaris, amb l’objectiu de difondre per la xarxa l’acte.